Reitin tarinallistaminen

Reitin teemalla voidaan tarinallistaa kulttuurisia sisältöjä sekä kiinnittää toimintaan paikallisia voimavaroja. Tällöin kulttuuriperinnön elementtejä liitetään nykykulttuuriin ja paikalliseen kehittämiseen. Uusimpaan tutkimustietoon pohjautuminen ajankohtaistaa ja rikastaa tulkintoja. Laajalla lähestymistavalla rakennetaan yhteistä tahtotilaa verkostoitumiseen ja toiminnan vakiinnuttamiseen.

Teemasta kumpuavat kokoavat tarinat sysäävät myös matkailijoita tekemään löytöjä ja saamaan elämyksiä. Sillä rohkaistaan myös viipyilevään matkustamiseen. Esimerkiksi Euroopan neuvoston Viininviljelyn reitillä on rakennettu mahdollisuuksia viininviljelyn, lajikkeiden ja työtapoihin perehtymiseen viinitarhoissa, viinin maisteluun viinituvissa sekä viinin ja ruuan ”makuparien” löytämiseen ravintoloissa.

Yhteistä kulttuurista teemoittamista ja tarinallistamista voisi hyödyntää nykyistä vahvemmin esimerkiksi Suomen kymmenen virallisen matkailutien toiminnan vahvistamisessa. Yhdistävien elementtien työstäminen kertomuksiksi ja painopisteiksi tutkimuksen, taiteen ja paikallisten taitajien ja tuottajien avulla osallistaisi reitin käyttäjää tunnistamaan teemaa.

Suomen matkailuteistä Saariston Rengastie on kehittämässä vahvasti kulttuuri- ja matkailutoimintaansa, ja liittymässä Pyhän Olavin reittiin linkittyen kultturimaisemaan ja perinteisiin.

Turun ja Hämeen linnojen välinen Hämeen Härkätie voisi toimia myös osana Pyhän Jaakon eli Santiago De Compostelan pyhiinvaellusreittiä. Reitti viittaa jo nimellään keskiaikaan, jolloin sitä käyttivät myös kauppiaat, sotilaat ja kruunun virkamiehet sekä rahvas markkina- ja muilla matkoillaan.

Myös Kuninkaantie yhdistää kulttuurimaisemaa, linnoja, historiallisia ruukkeja ja kaupunkeja viitaten Ruotsin vallan aikaisen hallinnon ja sääty-yhteiskunnan kehittymiseen. 2000-luvun alun alueelliset ja ylirajojenkin ulottuneet hankkeet rakensivat reittiä vahvana matkailubrändinä, ja reittiä päivitettään nyt tuoreilla tulkinnoilla, verkostoilla, palvelurakenteilla ja markkinoinnin työkaluilla.

Pohjanlahden rannikkotien yleisteema nousee sen maantieteestä; merellisyydestä ja rannikkokulttuurista saaristoineen ja majakoineen. Reitti yhdistää luonnon maisemia ja puutalokaupunkeja. Rannikkoalueet ovat vetovoimaisia, mutta myös vahvojen muutospaineiden alla. Tämän tarinallistaminen voisi liittää monenlaisia historiallisia ja uusia kohteita yhteen.

Revontultentie Torniosta Tromsaan nousee pitkin Ruotsin ja Suomen rajaa ohittaen monia luonnonkauniita paikkoja. Revontulien katsomisen voisi linkittää esimerkiksi historiallisiin tutkimusmatkailijoihin tai pohjoisiin selvitytymistarinoihin.

Sininen Tie on osa kansainvälistä reittiä Norjasta ja Ruotsista Karjalaan Ääniselle, mutta reitti on ilman selkeää yhteistä teemaa. Vesillä liikkumisesta ja nauttimisesta eri vuoden aikoina ja laajemmin veden kulttuuriperinnöstä voisi rakentaa reitin matkailijoita puhuttelevaa teemaa.

Taikayöntie liittyy talonpoikaiseen rakennuskulttuuriin ja perinnemaisemiin. Siihen liittyy myös rakentamisen sekä talonpoikaisen puukulttuurin ja käsityön taitoja.

Vihreän Kullan Kulttuuritien teemoina ovat eteläsavolaiset metsämaisemat sekä kaskikansan kulttuuri, jota kuvittaa ainavihanta mänty- ja kuusimaisema. Myös tämä matkailureitti voisi hyödyntää metsäkulttuuriin liittyvää pohjoista neuvokkuutta osana reitin tarinaa.

Tervan Tie mukailee maanteitse Oulujoen vanhaa vesi-, matkailu- ja tervankuljetusreittiä, jota on myös käytetty sota- ja kauppareittinä ja eräretkillä. Se on myös reitti savupirteistä kristallikyntelikköjen valaisemiin huoneisiin, metsän turvasta maalikylille.

Keski-Baltian Interreg ohjelman rahoittama Valot päällä! -hanke vuosille 2015-2018 on tuore esimerkki kehityshankkeesta, joka  tavoittelee Koillis-Itämeren yhteisen menneisyyden tarinallistamista osallistavalla tavalla käyttäen tämän päivän teknologiaa. Lisätty todellisuus, pelit, valoaiheiset festivaalit, kilpailut, paikan päällä tehtävät tehtävät ja mobiilisovellukset rikastavat kohteiden tulkintoja paikan päällä. Mukana on raunioita, muinaislinnoja ja arkeologisia puistoja Suomessa ja Virossa. Hanke järjestää alueiden välisen koulutusohjelman paikallisille matkailutoimijoille pyrkien yhteistyöhön luovien yrittäjien ja kulttuurihallinnon kanssa.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös