Säännölliset reittiarvioinnit

Euroopan kulttuurireitti-instituutti järjestää kullekin reitille reittiarvioinnin kolmen vuoden syklissä sertifikaatin jatkamiseksi. Reitin tulee pystyä osoittamaan, että sen toiminta täyttää päätöslauselmassa määritellyt sertifioinnin kriteerit. Instituutti kilpailuttaa arvioijat ja hoitaa arviointeihin liittyvät konsultaatiot. EPA-hallintoneuvosto arvioi kulttuurireitit vuosittaisessa kokouksessaan arviointidokumenttien ja reittitoimijoiden oman esittelyn pohjalta.

Jos esimerkiksi reitin kolmesta jäsenmaasta yhdessä ei ole enää reittitoimintaa, reitille annetaan vuosi aikaa kehittää toimintaansa. Jos toimintaa saada elpymään vuoden aikana, reitin sertifiointi puretaan EPA hallintoneuvoston päätöksellä sen vuosittaisessa kokouksessa.

Täten reittejä voidaan pitää kolmivuotisina hankkeina, vaikka useat reitit ovat toimineet vuosikymmeniä. Reittihankkeet saavat kuitenkin arvioivan asiantuntijan, Euroopan kulttuurireitti-instituutin sekä hallintoneuvoston tuen ja ohjeistuksen toiminnan ylläpitämiseksi. Arviointi antaa reittitoimijoille palautetta toiminnasta avustaen reitin kestävää hallintoa ja toimien tuloksellisuutta.  Arviointiprosesseissa reitit vertautuvat myös keskenään suhteessa eurooppalaiseen tasoon.

Reittien lukumäärä vaihtelee EPA-sopimuksen hallintoneuvoston vuosittaisten päätösten myötä. Uusia reittejä hyväksytään mukaan ja reittiarviointi voi myös käynnistää prosessin sertifikaatin poisvetämiseksi. Arvioinneissa hallintoneuvosto tutustuu reittien uusiin toimijoihin ja toimintatapoihin sekä tunnistaa reittitoiminnan ajankohtaisia ongelmia koko ohjelman strategiseen kehittämiseen.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös