Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin yhteistyö

EPA ja Euroopan komissio pyrkivät yhteistyöohjelmilla synergiaan kulttuurimatkailun kehittämisessä ja kulttuurireittien edistämisessä. Yhteistyöohjelman sopimusosapuolina ovat Euroopan neuvoston demokratian pääosasto ja Euroopan komission Alueiden komitea. Toimeenpanijana on Euroopan kulttuurireitti-instituutti ja EPA-hallintokomitea. Euroopan neuvoston kulttuurireitit ja reittikandidaatit voivat toimia kumppaneina toimien toteuttamiseksi.

Vuosien 2017-2020 yhteinen toimenpideohjelma Routes4U“. toteuttaa makroalueellisia strategioita kulttuurireittien kautta.Toimet Itämeren, Tonavan, Alppien sekä Adrian ja Joonian merien alueilla linkittyvät ko. alueiden vastaaviin Euroopan unionin makroaluestrategoiden tavoitteisiin. Täällä toimenpideohjelma linkittyy Itämeristrategiaan.

EU:n Itämeren alueen strategialla on kolme päätavoitetta: meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Hyvinvoinnin lisäämisen toimintaohjelmaan sisältyy mm. kulttuurin ja matkailun hyödyntäminen valtioiden välisen yhteistyön syventämisessä ja paikallisiin resursseihin nojaavassa alueellisessa kehityksessä.

Yhteistyöllä pyritään kehittämään mahdollisimman käytännönläheisiä työkaluja kulttuuriperinnön hyödyntämiseen. Fokus on sosiaalisissa haasteissa paikallisilla, kansallisilla ja alueellisella tasolla, joihin pyritään vastaamaan voimistamalla kansalaisten osallistumista ja varmistamalla kulttuuriperinnön potentiaalia kestävän kehityksen voimavarana. Tavoitteina ovat voimistaa kestävää alueellista kehitystä, kulttuuriyhteistyötä ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta sekä talouskasvua. Ohjelmassa pyritään myös eri makroalueiden väliseen yhteystyöhön. Euroopan neuvoston Yleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä toimii ohjelman viitekehyksenä.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös