Samantyyppisten kohteiden verkostoituminen reitiksi

 

Nykyisten sertifioitujen reittien joukossa on useita saman tyyppisistä kohteista rakentuneita reittejä; arkeologisia kohteita, eri luostarikuntia, historiallisia kylpylöitä ja tiettyjä rakennushistorian tyylejä kokoavia verkostoja. Tällaiset reitit lienevät helpoimmin rakennettavia ja laajennettavia verkostoja. Reittien verkostoitumisessa on määritelty yhteinen tulokulma, jota hyödynnetään kunkin kohteen toimien räätälöinnissä.

Eurooppalainen megaliittisen kulttuurin reitti, joka ulottuu tällä hetkellä Espanjaan, Portugaliin, Englantiin, Alankomaihin, Saksaan, Tanskaan ja Ruotsiin, on hyvä esimerkki tämän tyyppisestä verkostosta. Megaliitti on ihmisen pystyttämä suuri kivi, jota on käytetty neoliittisen kauden ja varhaisen pronssikauden monumenteissa. Megaliitit liittyvät yleensä alueensa maanviljelykulttuurin varhaisvaiheeseen, tunnetuimpana esimerkkinä Stonehengen kivikehät. – Perämeren rantamilla sijaitsevia, yleensä suorakaiteen muotoisia kivisiä jätinkirkkoja pidetään megaliittien tyyppisinä rakennelmina. – Reitti on sitoutunut minimoimaan matkailun vaikutuksia esihistorialliseen kulttuurimaisemaan. Yhteisenä tavoitteena on vahvistaa olemassa olevien teiden ja luontoreittien käyttöä vaalien kohteita ympäröiviä historiallisia maisemakokonaisuuksia ja pyrkien edistämään erityisesti patikointia ja pyöräilyä.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös