Vaatimukset Euroopan neuvoston kulttuurireitille

Kulttuurireitit perustuvat kulttuuri- ja matkailualan yhteistyöhön, joka pyrkii reitin tai reittien kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Termiä ”reitti” käytetään yleiskäsitteenä ilmaisemaan kohteiden verkostoa tai maantieteellistä aluetta, joka jakaa tietyn kulttuurisen teeman.

Reitin kulttuurisella teemalla on laajempaa kuin pelkästään paikallista kansallista merkitystä, ja reittitoiminta kohdistuu niin paikalliselle, kansalliselle kuin kansainvälisillekin tasoille. Reittitoiminnan tulee edistää myös paikallista osallistumista. Matkailun avulla parannetaan reitin saavutettavuutta vierailijoille ja teeman tuotteistamista. Näin reittitoiminta rakentaa kansainvälistä yhteistyötä sekä toteuttaa aluekehityksen tavoitteita pyrkien vahvistamaan paikallista yrittäjyyttä ja taloutta.

Reitin sertifiointiin on määritelty viisiportainen valmisteluprosessi:

I       teeman määrittely

II     kulttuuriperintöelementtien tunnistaminen ja toimien suunnittelu

III    sellaisen eurooppalaisen verkoston luominen jolla on oikeudellinen asema

IV    yhteisten toimien koordinointi

V      yhteisen näkyvyyden luominen

Vaatimukset koskevat uusia reittejä, reittien laajentamisia uusilla osuuksilla sekä jo sertifioitujen reittien toiminnan arviointeja kolmen vuoden välein.

Sivuston jäsennöinti perustuu tähän vaiheittaiseen etenemiseen kohti sertifiointia Euroopan neuvoston kulttuurireitiksi. Kehitetyt käytännöt ovat hyödynnettävissä myös muussa aluekehityksessä, kulttuuri- ja matkailuyhteistyön rakentamisessa ja esimerkiksi kansallisten matkailureittien toiminnan vaikuttavuuden tehostamisessa.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös