Euroopan neuvoston kulttuurireittien teemojen jäsennystä

 

Santiago de Compostelan pyhiinvaellusreitti on ensimmäinen, vuonna 1987 sertifioitu kulttuurireitti, ja se on yhä edelleen toiminnassa. Sen menestystä voidaan selittää mm. seuraavilla teemaan liittyvillä seikoilla:
  • katolinen kirkko on toiminut Eurooppaa hallinnollisesti ja kulttuurisesti yhdistäneenä ja muovanneena rakenteena. Keskiajalla se vaikutti koko Euroopassa. Ajanjakso oli myös pyhiinvaelluskulttuurin kukoistusaikaa. Toisin sanoen pyhiinvaelluksella on yhteistä historiallista taustaa
  • kansainvaellusten aikana ja keskiajalla luostarilaitos ylläpiti kirjallista kulttuuria ja tallensi myös varhaisempaa kulttuuriperintöä
  • pyhiinvaellus on yleismaailmallinen, kaikkien uskontojen harjoittamiseen liittyvä
  • teema ja reitti yhdistävät yksilöllisen kokemisen ja mietiskelyn luonnonmaisemiin sekä merkittävään aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön. Tämä yhdistelmä luo runsaasti tarttumapintaa verkostoitumiseen, sidosryhmien kanssa liittoutumiseen sekä reittitoimintoihin ja tuotteistamiseen
  • pyhiinvaellusreitin historialliset kirkot ja kaupungit ovat helposti löydettäviä kiintopisteitä ja maamerkkejä, joiden avulla voi rakentaa niin sopivia reittiosuuksia kuin kulttuurimatkailun tuotteistamista
  • teema on helposti tunnistettava useiden monimuotoisten historiallisten mielleyhtymien kautta ja samalla avoin henkilökohtaisten mielikuvien luomiseen. Jokaisen matkailijan on helppo rakentaa näistä aineksista itselleen merkityksellisin viitekehys.

Jo sertifioituja reittejä voidaan jäsentää monella tapaa. Yksi olennainen peruste on miten kulttuuriperintöä koskevan teeman ympärille on rakennettu reittikonsepti:

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös