Vaihe V: Tunnistettava visuaalinen ulkoasu

Jokaisen reitin tulee kehittää yhteiset visuaaliset periaatteet. Tämä varmistaa reitin tunnistettavuuden ja koko reitin yhteenkuuluvuuden. Tunnistettavuus puolestaan kannattaa markkinointia.

Yhtenäisen visuaalisen ilmeen luominen kaikille toimijoille ja toimille läpi koko reitin työstetään yhteisesti jo reitin valmisteluvaiheessa. Sertifikaatin jälkeen reitin logoon tulee liittää Euroopan neuvoston logo ja teksti ”Cultural Route of the Council of Europe”. Logo tulee liittää kaikkiin tiedotusmateriaaliin, mukaan lukien lehdistötiedotteet, reittiopasteet ja -taulut.

Euroopan hautausmaiden kulttuurireittiyhdistyksen säännöissä korostetaan työskentelyä hautausmaan merkityksen vaalimiseksi ja osallistumista yhteiseen toimintaan. Vuosittaisella jäsenmaksulla katetaan internet-viestintä (verkkosivusto, sosiaalinen media, postituksia, muut kanavat), yhteisen markkinoinnin suunnittelu, osallistuminen matkailumessuille yhteistyössä Euroopan kulttuurireitti-instituutin kanssa samoin kuin muukin yhteistyö instituutin kanssa, yhteisten hankkeiden valmistelu ja jäsentoiminta, reitin tieteellisen komitean perustamisen valmistelu sekä vierailijoita palveleva tutkimustoiminta.

EHTTA -reittiyhdistys on laatinut yhteisen kommunikaatiostrategian eri viestimille; lehdistö, nettisivut, Facebook, blogit, Twitter, sähköiset tiedotteet, Pinterest jne., pyrkien huomioimaan mittavankin vaihtelun jäsenkaupunkien koossa ja tunnettuudessa.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös