Maaseudun elinkeino kulttuurimaiseman muokkaajana

 

Oliivipuiden ja viininviljelyn reitit kuvaavat elinkeinoja, jotka ovat muovanneet niin maisemaa kuin elämäntapaakin.  Oliivilehdot ja viininviljelyn terassit ovat rakentuneet monin sitein sisälle paikallisiin kulttuureihin ja eurooppalaiseen kuvastoon. Reitit tukeutuvat helposti tunnistettavaan teemaan, jota on mahdollista kehittää ja tuotteistaa moneen eri suuntaan. Ruoka, sosiaalinen yhdessäolo, vuodenaikaan liittyvät traditiot ja toimet ovat elimellisenä osana reitin sisältöjä.

Havupuuvyöhykkeen metsänhoitoa ja metsien moninaisia käyttömuotoja voitaisiin tarkastella saman typpisenä elinkeinoja, aktiviteetteja ja kulttuurista sisältöä ylläpitävänä ja niistä syntyneinä kulttuurimaisemana. Käyttäen ”metsäkulttuuria” laajana käsitteenä voitaisiin kertoa pohjoisten ankarien olosuhteiden alueiden esi- ja historiallisten aikojen asuttamisesta ja eloonjäämisestä, elinkeinoista ja vaurastumisesta sekä puolustuksesta. Reittitoiminta voisi rakentaa myös maakuvaa, tai ylirajojen  pohjoista brändiä esitellen puurakentamista, puutuotteita ja -taitajia, puuta innovatiivisena raaka-aineena ja kestävää metsäosaamista. Tai rajata siitä kohdistetumpia, nopeammin työstettäviä yhteistyön teemoja kulttuuri- ja matkailualoille.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Takaisin ylös